Przelewy są wykonywane na polski rachunek bankowy w złotych.

Co robimy z twoimi danymi?

Twoje dane traktowane są jako informacje ściśle poufne. Przechowujemy je w bazie danych umieszczonej na dedykowanych, zabezpieczonych serwerach. Dostęp do poufnych informacji mają tylko i wyłącznie Ci administratorzy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Dokumenty nadesłane pocztą tradycyjną są przechowywane pod kluczem: w specjalnym pomieszczeniu w pancernej szafie, a żadna osoba niepowołana nie ma do nich dostępu.

Wszelkie dane, które były w naszym posiadaniu, a nie są już potrzebne w celu świadczenia usług (np. zamknięcie konta przez Użytkownika) są natychmiastowo i nieodwracalnie niszczone.

Żadne z twoich informacji nie są przekazywane osobom trzecim. Organy państwowe w trybie postępowania mogą żądać dostępu do danych, jednak muszą przedstawić stosowne dokumenty uprawniające do ich otrzymania. W przeciwnym razie, rutynowo i konsekwentnie odmawiamy dostępu do Twoich danych.

W każdym momencie możesz także uzyskać wgląd w swoje dane, wprowadzić modyfikacje, a także  usunąć swoje konto w serwisie, co jest dla nas zawsze równoznaczne ze zniszczeniem wszystkich danych osobowych z nim związanych.